Futsal Club Tiel kiest ervoor op bestuursniveau met portefeuilles te werken om zo de onderlinge communicatie, taken en verantwoordelijkheden te bevorderen. Het bestuur hoopt zo bij te dragen aan een duidelijke en transparante organisatie van de vereniging. Ieder bestuurslid beheert één of meerdere portefeuilles en is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de invulling hiervan. De taakverdeling is als volgt:

Voorzitter: Paul Boogaard

Paul vervult een essentiële rol binnen ons bestuur. In zijn rol van voorzitter vormt hij een betrouwbare factor die van grote waarde is voor Futsal Club Tiel. Naast het voorzitten van vergaderingen assisteert hij o.a. de sponsorcommissie.

Secretaris: Stefan Schuilenburg

Als creatieve spin in het web heeft Stefan een belangrijke functie binnen het bestuur. De functie van secretaris vormt voor hem de hoofdtaak, maar tevens is hij verantwoordelijk voor het ontwerp en beheer van onze website en voor de afdeling sponsorzaken.

Financiële zaken: Jolmer de Kok

Jolmer is voor ons de juiste man op de post van penningmeester. Vanuit zijn beroep neemt hij een berg aan kennis en ervaring mee, waarmee hij een betrouwbare factor binnen ons bestuur vormt. Als enige niet voetballer zorgt hij voor een frisse wind binnen het bestuur.

Algemeen bestuurslid: Jan-Willem de Bil

Jan-Willem is, naast de keeper van ons eerste team, een zeer gewaardeerd lid binnen onze vereniging. Hij is binnen het bestuur niet belast met een portefeuille, maar levert dankzij zijn ervaring een zeer waardevolle bijdrage in de besluitvorming.