Wil je lid worden van onze vereniging? Dat kan!

Graag verzoeken wij je onderstaand formulier zo compleet mogelijk in te vullen. Naar aanleiding hiervan zullen wij contact opnemen.


Leden van Futsal Club Tiel dienen jaarlijks contributie te betalen. Dit bedrag is voor het seizoen 2015/’16 vastgesteld op € 150,00 en dient vóór 1 augustus voldaan te zijn op rekeningnummer NL68RABO 0181 062 135 (Rabobank) ten name van Futsal Club Tiel. Een betalingsregeling treffen is bespreekbaar, mits tijdig aangegeven bij onze penningmeester (penningmeester@futsalclubtiel.nl).

 


 

Naam:


Roepnaam/Voorletters:


Geslacht:

 Man Vrouw

Categorie:

 Senioren Jeugd

Geboortedatum:


Nationaliteit:


Adres:


Postcode & woonplaats:


Telefoonnummer:


E-mailadres:


Bent u al eerder lid geweest van een andere zaalvoetbalvereniging?

 Ja Nee

Identificatiegegevens. Deze zullen wij vertrouwelijke behandelen.

 Rijbewijs Paspoort Europese ID-kaart

Identificatienummer:

Om het aanmeldingsproces te versoepelen is het mogelijk alvast een kopie van een pasfoto als bijlage aan deze email toe te voegen.captcha