Om ongewenst gedrag te beperken dienen de onderstaande kernwaarden als leidraad voor ons als vereniging. Door eenieder die bij onze vereniging betrokken is duidelijk te maken welke normen en waarden er gelden, maken wij duidelijk welk gedrag gewenst of niet gewenst is. Gedragsregels moeten voor iedereen helder zijn. Ieder spelend‐ én niet spelend lid binnen onze vereniging wordt geacht zich aan deze regels te houden en deze uit te dragen.

Algemene gedragsregels:

Er zijn kernwaarden die voor iedereen gelden, namelijk:

  1. Respecteer de regels van je sport en van onze vereniging.
  2. Respecteer zowel je medespelers als je tegenstanders binnen je sport.
  3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig.
  4. Gebruik geen (fysiek‐, mentaal‐ en verbaal) geweld bij sport.
  5. Het gezamenlijk uitdragen van Fair Play binnen je sport.

De jeugd is de toekomst van onze vereniging en het is aan de volwassenen om een goed voorbeeld voor hen te vormen. Daarom willen wij de volgende zaken graag apart benoemen:

  1. Men dient middelen als alcohol en tabak met mate te gebruiken. Dit betekent dat er geen plaats voor is op het veld, in de auto of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.
  2. Roken in de kleedkamer(s), de bestuurskamer en de kantine is niet toegestaan.
  3. Alcoholgebruik bij het meenemen van jeugdige spelers naar o.a. uitwedstrijden kan niet worden getolereerd.
  4. Het is niet toegestaan om bij aanwezigheid bij onze vereniging (of die van de tegenstander) op enig moment (soft‐ of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
  5. Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of (soft‐ of hard)drugs aan aan Futsal Club Tiel gerelateerde wedstrijden en trainingen deel te nemen.

Gezamenlijk zal er op toegezien dienen te worden dat iedereen zich aan de regels houdt.